Aby utworzyć konto w naszym systemie B2B należy podać wypełnić i wysłać poniższy formularz.
Następnie, zazwyczaj w ciągu 24h otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail link aktywujący konto.

To create an account in our B2B system, please complete and submit the form below.
Then, usually within 24 hours you will receive an account activation link to the e-mail address provided.

np. ul. Kwiatowa 3, 02-100 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt:

If you have questions, please contact: